Brigáda 1.4.2017

První členská brigáda v roce 2017 proběhne na tenisových kurtech v Ostrožské Nové Vsi v sobotu 1.4.2017 v 8:30.

Plán brigády:

Odvoz staré antuky
Oprava plastových čar po zimě
Čištění odvodňovacích koryt
Napínání drátů k uchycení stínících plachet
Natahování stínících plachet
Navážení nové antuky
Zařezávání okrasných keřů
Úklid okolí kurtů
Válcování kurtů

Pouze za příznivého počasí!
Účast všech členů tenisového klubu ONV povinná!

Termín druhé brigády – sobota 8.4.2017 v 8:30.

Valná hromada TK ONV 31.3.2017

Tenisový klub Ostrožská Nová Ves, z.s. zve všechny své členy na 17. valnou hromadu, která se bude konat v pátek 31. března 2017 v 18.00 v restauraci U RACKA v Ostrožské Nové Vsi.

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatele
3. Zpráva o činnosti TK ONV
4. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
5. Revize hospodaření v roce 2016
6. Plán činnosti klubu na rok 2017
7. Projednání členských příspěvků a hracích hodin na rok 2017
8. Projednání přechodu TK ONV na spolek, návrh stanov
9. Diskuse
10. Usnesení valné hromady TK ONV
11. Závěr

Výbor TK ONV žádá všechny členy TK o co největší účast na valné hromadě. Dále TK ONV žádá všechny členy TK, aby na valné hromadě uhradili členské příspěvky na rok 2017.

SRDEČNĚ ZVE TK ONV!