Brigáda 4.4.2015

Druhá členská brigáda na tenisových kurtech v Ostrožské Nové Vsi proběhne v sobotu 4. dubna 2015 v 8:30.

Plán brigády

Navážení nové antuky
Válcování kurtů
Úklid okolí kurtů
Natírání sloupků
Natírání chatek a laviček

Oprava cvičné stěny

Pouze za příznivého počasí!
Účast všech členů tenisového klubu ONV povinná!

Brigáda 28.3.2015

První členská brigáda v roce 2015 proběhne na tenisových kurtech v Ostrožské Nové Vsi v sobotu 28.3.2015 v 8:30.

Plán brigády:

Odvoz staré antuky
Oprava plastových čar po zimě
Čištění odvodňovacích koryt
Napínání drátů k uchycení stínících plachet
Natahování stínících plachet
Navážení nové antuky
Válcování kurtů

Pouze za příznivého počasí!
Účast všech členů tenisového klubu ONV povinná!

Termín druhé brigády – sobota 4.4.2015 v 8:30.

Valná hromada TK ONV 27.3.2015

Tenisový klub Ostrožská Nová Ves zve všechny své členy na 15. valnou hromadu, která se bude konat v pátek 27. března 2015 v 18.00 v restauraci U RACKA v Ostrožské Nové Vsi.

Program valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele, ověřovatele
3. Zpráva o činnosti TK ONV
4. Zpráva o hospodaření klubu v roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
5. Revize hospodaření v roce 2014
6. Plán činnosti klubu na rok 2015
7. Projednání členských příspěvků a hracích hodin na rok 2015
8. Diskuse
9. Usnesení valné hromady TK ONV
10. Závěr

Výbor TK ONV žádá všechny členy TK o co největší účast na valné hromadě. Dále TK ONV žádá všechny členy TK, aby na valné hromadě uhradili členské příspěvky na rok 2015.

SRDEČNĚ ZVE TK ONV!